dijous, 26 de març de 2009

La immigració

A Catalunya aquests nous immigrants són majoritàriament d’origen nord-africà, sobretot marroquins (en aquest sentit, possiblement, van jugar un paper clau les relacions que s’establiren entre Espanya i Marroc a partir del protectorat). Tot i que les onades migratòries procedents de països “del sud” s’inicien ja als anys 60, no és fins més endavant, als anys 70, que coincidint amb les restriccions que els països centre-europeus imposen a la immigració i la promulgació de la Llei de drets i llibertats dels estrangers a Espanya, la immigració de procedència magribí es consolida en pràcticament totes les províncies catalanes.

(http://www.
ub.es/geocrit/b3w-46.htm)

El tema de la immigració als mitjans de comunicació pot suscitar un cert interès general en la societat, però cal trobar la manera d'apropar-lo a l'alumnat de secundària per tal que puguin fer-se'l seu i no acabi sent una activitat escolar més sense repercussions en la seva vida.Les activitats presentades s'emmarquen en una aposta educativa a favor de l'anàlisi crítica dels mitjans en temes d'immigració i de la posada en marxa de recursos complementaris que permetin contrastar i aportar la màxima complexitat del fenomen migratori, superant així la simplificació que predomina en el discurs dels mitjans massius.

(http://www.edualter.org/material/actualitat/immigracio/index.htm)

Els nouvinguts a Catalunya s’han multiplicat per 5,2 en sis anys. Si el 2000 n’hi havia 181.590 (4% de la població), aquest 2006, s’ha arribat als 939.321 (13,1% dels 7,15 milions de catalans), segons la Fundació Jaume Bofill .
Per primera vegada en els darrers anys baixen els sense papers. El darrer termini de regularització ha permès legalitzar 18.0
00 persones. La població de Catalunya va créixer de 156.645 persones a l’últim any.

http://www.20minutos.es/noticia/135857/0/Catalunya/arriba/persones/